acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Vokse opp i verdens rikeste land

med penger som inngangsbillett

Elevene får her delta i en opplevelse hvor de møter ekte ungdommer i krevende livssituasjoner. Når er det barn og unge trenger penger får å kunne delta på viktige samfunnsarenaer?

Ekte historier fra barn oppvokst i lavinnteksfamilier blir formidlet av Leo, Sahra og Silje i en helt spesiell installasjon. Hvilke følelser, drømmer og tanker har de?

Elever ved Auglend barneskole og Godalen- og Bergeland videregående skole var året 2018 ute som stuntreportere for Norsk barnemuseum. Undersøkelsen var første skritt på veien mot utstillingen «Vokse opp i verdens rikeste land: penger som inngangsbillett». Undersøkelsen viste at så og si alle i Stavanger vet at det finnes barn som vokser opp i familier som kan defineres som fattige, men at nesten ingen vet hvem disse er. Flere andre elever fra skoler i Stavanger har også deltatt i arbeidet.

Møt også lavinntektsfamilien Kristiansen, midt i en tøff økonomisk måned. Klarer du å balansere budsjettet slik at det går opp?

Kompetansemålene og forberedende oppgaver som kan gjennomføres før besøket finner dere i sidemargen.

Utstillingen åpnet 5. juni 2019, og vil være tilgjengelig ut 2020.


OBS - Gruppebesøk foregår i takt med smittevedtak fra regjeringen og museumsforbundet, og diskuteres nærmere ved bestilling.