acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Unge kritikere

Makt, ansvar og kritisk tenkning

Hva mener publikum museet er, eller bør være? De aller fleste har stor tillit til museumsinstitusjonene, og er lite kritiske til museenes utstillingsvalg og motivasjonene bak valgene. Folk flest tenker ofte på museum som en relativt nøytral dokumentering av fortiden og nåtiden. De glemmer ofte at bak museumsgardinen sitter det mennesker som tar avgjørelser.

Gjennom styringssignaler og føringer fra staten oppfordres museer til å ta en mer aktiv samfunnsrolle, og blant annet å styrke ytringsfriheten og demokratiet gjennom kritisk refleksjon av samtid og fortid. Er museets samfunnsrolle kjent for publikum, og kjenner besøkende til sin rolle som aktive kritikere for å forsikre at museet og dets ansatte bruker sin makt på en ansvarlig måte?

I dag utgjør 25 % av det totale besøket på norske museer barn og unge, det er derfor viktig at denne gruppen er kritiske også til museumsutstillinger. Det er med denne tanken at vi her ønsket å invitere unge inn til kritisk refleksjon over våre motivasjoner og utstillingsvalg, samt også til å holde oss selv ansvarlige som del av en åpen og kritisk offentlighet.

Hva opplegget innebærer:

Elevene vil her kunne vende et kritisk blikk på to av museets utstillinger: Hva ønsker utstillingen å fortelle? Hvordan vet du det? Her deltar gruppen først i en felles introduksjon hvor vi diskuterer museets samfunnsrolle, objektivitet, virkemiddel, makt, ansvar og åpenhet. Dette blir så fulgt av elevenes egne refleksjoner og vurderinger gjennom besvarelse av 5 spørsmål knyttet til to utstillinger og en felles oppsummering.

OBS - Gruppebesøk foregår i takt med smittevedtak fra regjeringen og museumsforbundet, og diskuteres nærmere ved bestilling.