Ringmerking

... av utstoppede fugler

Dette formidlingstilbudet inkluderer omvisning i trekkfuglutstillingen i tillegg til at elevene får prøve seg som ringmerkere på ekte utstoppede fugler.

Vi starter med å snakke om hva en trekkfugl er, og hva som gjør at fugler velger ulik strategi når de konkurrer med hverandre i matfatet? Vi snakker om hva ringmerking er, og hva kunnskapen fra dette arbeidet har medført. Vi ser en kort film, der museets to ornitologer viser frem ringmerking på museets forskningsstasjon på Revtangen i Klepp.

Så går vi ned på Naturlaben, hvor elevene selv får prøve seg som ringmerkere. De får utdelt utstoppede fugler, som de først må finne ut artsnavnet på. Deretter bruker de den rette artens hjelpeskjema for å finne ut kjønn, alder, vingelengde og vekt; før fuglen til slutt ringmerkes og "sleppes fri". All informasjon fylles inn i et enkelt skjema, som elevene kan velge å ta med seg hjem.

bilde.JPG#asset:5872