Museumsreisen

Innsamling av dyr gjennom 140år

Utstillingen tar for seg Stavanger museums innsamling av dyr siden museets oppstart i 1877. Utstillingen er delt inn i tre epoker, og forteller om hvordan museet har gått fra å være et sted man kunne se eksotiske dyr, til å samle inn dyr i forskningsøyemed, og til i dag å samle inn informasjon om dyr, uten og ha selve dyret i samlingen. Et eksempel på dette er informasjon om fuglers trekkruter gjennom mange år.

OMVISNINGEN

Omvisningen tar for seg tema som politikkens påvirkning på naturen og museets samlinger, etikk rundt innsamling av dyr, utrydningstruede arter, forskning og historier tilknyttet enkelte av objektene.

PRAKTISK INFORMASJON OM GJENNOMFØRING OG SMITTEVERN

I dag er det få individer igjen av javaleoparden.I dag er det få individer igjen av javaleoparden.