acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Leketøy

Hva lekte barn med i gamle dager?

Hvor kommer leketøyet fra og hva ble det laget av? Hvem var barna som lekte med dem? Hvor og hva lages leketøy av idag? Elevene får høre om leketøysprodusenten Åsmund Lærdal fra Stavanger, og hvordan han fant den "hemmelige" oppskriften til mykplast på 1950-tallet.

Etter undervisningen får elevene utforske utstillingen på egenhånd. Her kan de blant annet spille på pipedyrorgelet, bygge sin egen Annedukke i på skjermene i "dukkefabrikken", pusle det store puslespillet av kuber og mye mer.

Relasjon til kunnskapsløftet
HISTORIE 1.-4. årstrinn
Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv.
Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar.
Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg.

NORSK 2.-4. årstrinn
Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

OBS - Gruppebesøk foregår i takt med smittevedtak fra regjeringen og museumsforbundet, og diskuteres nærmere ved bestilling.