INTRO - naturhistorie

Språk på museum

Når man lærer seg et nytt språk, ville det ikke være fint og samtidig se og kjenne på det man lærer ord og begreper om? På Stavanger museum – naturhistorie, får du anledning til dette når vi lærer norske navn på dyr og fugler i Norge, og ord tilknyttet disse som vinge, nebb, snute, klør, gevir og hale. Formidlingstilbudet INTRO er nivådelt, slik at alle uansett språknivå, skal føle seg velkomne og føle et utbytte av besøket.

INTRO på Stavanger museum - naturhistorie, er vårt første INTRO-tilbud av flere som er under utvikling i Museum Stavanger (MUST).


INTRO består av forarbeid, et museumsbesøk, etterarbeid og en fribillett til å besøke museet på egenhånd i etterkant med opp til 5pers per frikort (hver besøkende får et frikort utdelt hver). Med frikortet kan man besøke ett eller flere museer i MUST (Museum Stavanger) på én dag.

Temaet for INTRO på Stavanger museum - naturhistorie, er dyr og fugler i Norge. Vi lærer norske artsnavn, navn på ulike deler av et dyr (pels, snute, fjær, nebb, vinge o.l.), hvor de bor i Norge og hva de spiser.

INTRO er delt opp i tre ulike nivåer, slik at alle skal kunne komme på besøk og finne sitt språknivå, men også komme på gjenbesøk og repetere når de selv har kommet opp på etter høyere nivå i norsk.

Nivå 1 er for de gruppene som er analfabeter eller nyankommede til Norge, og kan veldig lite norsk.

Nivå 2 er for de som har vært i Norge en liten stund, og som kan lese og skrive litt norsk.

Nivå 3 er for de som har vært i Norge en lengre stund, kan lese og skrive mer norsk; og gjerne vil vite mer.

Under museumsbesøket vil gruppen bli møtt av en museumspedagog, som ønsker velkommen og hilser på alle i gruppa, og spør hva de heter. Sammen går vi inn i museets kafé for å snakke om brunbjørnen. Vi setter navn på dyret, og deler av dyret: klør, hale, tenner, ører, pels, tunge ... De besøkende får kjenne på pelsen og vi prøver å finne ut om pelsen er myk eller stri. Museumspedagogen viser kart over hvor bjørnen bor i Norge, og mimer/forteller ved hjelp av hånddukker sagnet "Om hvordan bjørnen ble stubbrompet". Vi går ned i kjelleren, der de besøkende kan henge av seg i garderoben, før vi går gjennom utstillingen i kjelleren og setter norske navn på utvalgte norske dyr og fugler. Siden går vi inn i Naturlaben, der det er plassert ut ulike preparater som vi setter navn på sammen. Disse preparatene er f.eks. utstoppede fugler, gevir, hodeskaller, tenner, vinge, tunge, pels o.s.v. Vi jobber med ordene sammen. Til slutt får alle sammen utdelt frikort, og får mulighet til å gå rundt på museet på egenhånd.

NB! Det er ikke lov å ta på museumsobjektene, når man går rundt på egenhånd.

ARBEIDSHEFTE NIVÅ 1, FORARBEID OG ETTERARBEID

ARBEIDSHEFTE NIVÅ 2, FORARBEID OG ETTERARBEID

ARBEIDSHEFTE NIVÅ 3, FORARBEID OG ETTERARBEID

INTRO - "Hva heter dyret?"

INTRO - "Fugler - Hvor bor de og hva spiser de?"

INTRO "Pattedyr - Hvor bor de og hva spiser de?"

INTRO - "Hva heter delen av dyret"