Disseksjon

... av brusk- eller beinfisk

I dette undervisningstilbudet er vi på museets Naturlab og dissikerer fisk. Museumspedagogen utfører disskesjonen med hjelp fra elever. Alle får utdelt forkle og latexfrie hansker.

Vi ber om at de som ønsker dette tilbudet bestiller i god tid, slik at vi har oversikt over hva slags fisk vi har på frys. Tilbudet er avhengig av museets tilgang på fisk.

I disseksjonen snakker vi om ytre og indre morfologi, og hva som kjennetegner de ulike artene. Alle arter er typiske arter fra Gandsfjorden.

Bruskfisk: Pigghå, havmus og piggskate

Beinfisk: Skolest, Kolje/hyse, torsk og andre torskefisker

Hver disseksjon er på en fisk, enten brusk eller beinfisk, avhengig av hva vi har tilgang på. Det kan også være aktuelt å ta frem mindre eksemplar av ulike arter i fryseren, for å se på ulike arter.

OBS - Gruppebesøk foregår i takt med smittevedtak fra regjeringen og museumsforbundet, og diskuteres nærmere ved bestilling.

PRAKTISK INFORMASJON OM GJENNOMFØRING OG SMITTEVERN