Disseksjon

... av brusk- eller beinfisk

I dette undervisningstilbudet er vi på museets Naturlab og dissekerer fisk. Museumspedagogen utfører disseksjonen med hjelp fra elever, eller elevene blir delt i mindre grupper der de dissekerer hver sin fisk. Alle får utdelt forkle og latexfrie hansker.

Vi ber om at de som ønsker dette tilbudet bestiller i god tid, slik at vi har oversikt over hva slags fisk vi har på frys. Tilbudet er avhengig av museets tilgang på fisk.

I disseksjonen snakker vi om ytre og indre morfologi, og hva som kjennetegner de ulike artene. Alle arter er typiske arter fra Gandsfjorden.

Bruskfisk: Pigghå, havmus og piggskate

Beinfisk: Skolest, Kolje/hyse, torsk og andre torskefisker

Hver disseksjon er på en fisk, enten brusk eller beinfisk, avhengig av hva vi har tilgang på. Det kan også være aktuelt å ta frem mindre eksemplar av ulike arter i fryseren, for å se på ulike arter.