KRM

Landslovutstillingen på Eidsvoll

Alle dem som ser eller hører dette brevet, sender Harald lagmann på Eid Guds og sin hilsen. Jeg kunngjør for dere at sira Håvard på Moen og Nikulas Flem møtte for meg dagen etter Andreas messedag. Håvard anklaget Nicolas, og flere som eier i Adulfsstad, for at han vil ta fra Håvard den teigen som heter Skeideholer. Da viste Håvard meg et domsbrev som bevitnet følgende:

Alle dem som ser eller hører dette brevet, sender Helge korsbror i Hamar, Sigurd Eldjarn, og Erlend Amundssønn Guds og sin hilsen. Vi vil kunngjøre for dere at etter bud og brev fra vår ærede herre, kong Magnus, for vi nord til Moen sammen med de dugende drenger som han hadde utnevnt for sammen med oss å forlike Jon hovedprest og folket på Adolfsstad om eiendomsretten til den teigen som de tretter om og som heter Skeideholer. Nå var dette vår dom og deres forlik at folket på Adulfsstad alltid skal holde grinda på brua i orden og passe den vel i tiden mellom den blir stengt på våren og leet er satt åpent om høsten, og ikke la noen av sine gjøre skade på den veien som kirken eier. Løvhogst skal de ha nede ved elva. Men både presten og de skal kunne gjøre seg nytte av baret etter som hver part trenger det. Men eiendommen faller tilbake under kirkens midler med full råderett. Nå skal Adulfstadfolkets inngjerding av løkka bort straks. Kongen utnevnte disse mennene sammen med oss til å dømme i denne saken: sira Ossur i Ringebu, sira Bård på Vågå, sira Villiam prest, Narve på Dølvin, Sigurd bror hans, Andor Kleppe, Sigurd på Sunde og Eiliv Jertrudssønn. Der var også mange andre gode menn til stede. I det Herrens år 1270, på sankt Mathiasdagen, var denne avtalen gjort.

Nå siden vi syntes at deres fremgangsmåte var rett, da sier jeg at denne dommen var etter loven. Derfor la jeg fram for han mitt brev og innsigle som var gjort i det tiende året av styringstiden til min herre, kong Håkon.