Julepresang til MUSTs insektprosjekt

For en knapp uke siden kom det tre digre pakker inn døren i Muségaten 16, fra Zeiss Microscopy. To nye høykvalitets Stereoluper Stemi 508 har stått på ønskelisten lenge, bl.a. for å heve kvaliteten på kurs og workshops som er planlagt på Revtangen Ornitologiske Stasjon straks hverdagen normaliserer seg. Dette er dyrt utstyr, og et slik kjøp har kun vært mulig å realisere takket være en tildeling på 80.000,- fra Bess Jahres Stiftelse Presentasjon (bessjs.no). Takk for bidraget!

Det er andre gangen MUST får nyte godt av tildelinger fra denne stiftelsen, da formidlingsbygget ble satt i stand i 2013 fikk vi også en tildeling på 50.000 til nytt inventar. Vi skal forvalte tildelingen på en god måte, og sørge for at det gir tellende resultater i Artskart! MUST bidrar til kartleggingen av biomangfold ved å arrangere kurs og workshops i lokalene våre på Revtangen OS, og vi er også vertskap for den nystartede avdelingen av Zoologisk Forening i Rogaland. 2020 var også den første av tre planlagte sesonger i prosjektet «MUST Malaise», der vi vha frivillige og 15 malaisefeller skal kartlegge insektmengden i Rogaland. Hittil i 2020 har vi sent ut nær 70.000 insekter og edderkopper til eksperter på en rekke artsgrupper, både som regionale bidrag til ymse artsprosjekter støttet av Artsdatabanken, og som del av den kvalitative kartleggingen i regi av «MUST Malaise».

Stereoluper av god kvalitet er et helt nødvendig redskap for å sortere og identifisere insekter og andre småkryp.

Malaisefelle fra et skogsreservat i Sauda. Her ble det bl.a. funnet to meget sjeldne billearter, og darwinvepsen Astiphromma albitarse som var ny for Norge.

Ophion ventricosus og Tromatobia lineatoria er to av sannsynligvis over 3000 arter darwinveps i Norge, og flere hundre arter gjenstår ennå å oppdage.