acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Om museet

Ett bygg - mange historier

Stavanger museum ligger i Muségata 16. Bygningen er fra 1893, men museets historie går tilbake til 1877. I dag rommer bygget naturhistoriske utstillinger, kulturhistoriske utstillinger og Norsk barnemuseum. I tillegg ligger Norsk ringmerkingssentral, Museum Stavangers (MUST) administrasjon, fagbibliotek og tekniske verksteder her.

Kultur- og naturhistoriske utstillinger

Fokuset på både kultur- og naturhistorie har vært viktig siden museets tilblivelse, men vinklingen av samlingene har endret seg gjennom tidene. I dag formidler vi Stavanger bys historie og det biologiske mangfoldet i regionen. Museet har også en medisinsk samling med tilhørende utstilling.

Norsk barnemuseum

I 2011 flyttet Norsk barnemuseum fra Stavanger kulturhus, Sølvberget, til Muségata 16. Muséet ble åpnet etter initiativ fra Per Inge Torkelsen i 2001, og er et kulturhistorisk museum om barnekultur og barndomshistorie. Museet har også en utendørs lekepark med historiske leker og spill.

Norsk ringmerkingssentral

I 1914 ble den første fuglen ringmerket i Norge av Hans Thomas Lange Schaanning. Han ble senere konservator ved Stavanger museum. Siden den gang har ornitologi vært en viktig del av museet. Museet organiserer i dag Norges ringmerkingssentral og ringmerker selv fugler ved museets forskningsstasjon, Revtangen Ornitologiske Stasjon, i Klepp.

Bygningen Stavanger museum

Stavanger museum er tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Museet stod ferdig i 1893, og fikk etter en ombygging i 1930 det utseendet vi kjenner i dag. Museets nåværende administrasjonsbygning fra 1964 ble tegnet av arkitektfirmaet Retzius og Bjoland.

Museet_1910_2000.jpg#asset:673          

Første byggetrinn, 1893.

Musegata-16-sett-fra-Lagårdsveien.-2000

Andre byggetrinn, 1930.

Musegt-luftfoto-farge.jpg#asset:675

Tredje byggetrinn, 1964.