KRM
Arrangement

Torsdag på museet

Foreldreskap og barndom

04. mai 2023 KL. 18:00 - 20:00

Professor emerita i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, Ellen Schrumpf, holder foredrag om foreldreskap og barndom før og nå.

I foredraget vil Schrumpf ta opp spørsmålet om hvordan foreldreskap, barndom og oppvekst artet seg i etterkrigstidas Norge, og hun vil reflektere over hvordan barndommen har endret seg fra frihet til økt kontroll.