Arrangement

Torsdag på museet

Flaggermus

04. nov. 2021 KL. 18:30 - 19:30

Flaggermus er den nest største gruppen av pattedyr etter gnagerne med over 1300 arter på verdensbasis. I Norge finnes 12 arter. Ebbe Nyfors vil fortelle om flaggermus generelt, om de arter vi finner her i Rogaland, hvor man kan finne dem og hvordan man kan observere dem. Han vil også fortelle om en dvergflaggermuskoloni i en hytte Sandnes, som han har fulgt med siden 2009, om forskningsresultatene, om vern og fredning i konflikt, og om planene fremover. Han vil til slutt også fortelle kort om husspissmus, som ble oppdaget i Rogaland og er en ny art for Norge, og om forskningen som er blitt gjort.

Foredraget er gratis. Ønsker man å besøke museets utstillinger, må man kjøpe billett til museet.

Informasjon om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:
- Stavanger museum følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.
- Det er plass til 30 deltakere på dette arrangementet.
- Påmelding i resepsjonen på selve dagen.
- Alle deltakere må registrere seg med navn og nummer når de ankommer arrangementet, i tilfelle behov for smittesporing. Informasjonen blir slettet etter 10 dager.
- Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet som følge av COVID-19.
- Vi ber publikum om å overholde generelle smittevernregler; hold minst en meter avstand til andre besøkende og to meter avstand til museets ansatte. Bruk håndsprit ved ankomst til museet og hold deg hjemme ved tegn på sykdom.
- Ikke oppsøk arrangementer dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.