acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Arrangement

UTSATT: Torsdag på museet

Flaggermus

06. mai 2021 KL. 18:30 - 19:30

Flaggermus er den nest største gruppen av pattedyr etter gnagerne med over 1300 arter på verdensbasis. I Norge finnes 12 arter. Ebbe Nyfors vil fortelle om flaggermus generelt, om de arter vi finner her i Rogaland, hvor man kan finne dem og hvordan man kan observere dem. Han vil også fortelle om en dvergflaggermuskoloni i en hytte Sandnes, som han har fulgt med siden 2009, om forskningsresultatene, om vern og fredning i konflikt, og om planene fremover. Han vil til slutt også fortelle kort om husspissmus, som ble oppdaget i Rogaland og er en ny art for Norge, og om forskningen som er blitt gjort.

Smittevern

Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. På grunn av covid-19-pandemien må vi, som ansvarlig arrangør, vite hvem som er til stede på aktiviteter og arrangementer. Navn og kontaktinformasjon til alle våre besøkende vil derfor bli lagret i 10 dager, i tilfelle smittesporing.

For at vi ikke skal ha for mange på arrangementet, ber vi våre besøkende å bestille billetter til arrangementet. Når dagen nærmer seg, og vi vet hvor mange vi vil kunne ta imot, vil det bli lagt ut lenke for billettsalg.