Utstilling

Skinnmagasinet

grafikk og hermetikk

I kafeen på Stavanger museum finner du museets gamle skinnmagasin hvor man tidligere oppbevarte museets samling av fugleskinn fra hele verden. Nå har magasinet fått en ny funksjon: som en utstillingsarena for hele Museum Stavanger (MUST). Vår nye utstilling handler om grafikk og hermetikk!

Har du tenkt over hvor mange trykte gjenstander du har rundt deg hver dag? Eller hva hermetikk og konservering har betydd for samfunnet? Hermetikk og grafisk industri har begge hatt enorm betydning for Stavanger, og mens Norsk hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum holder stengt for publikum da de fornyer og bygger nytt i Gamle Stavanger, viser vi her gjenstander fra de andre MUST-samlingene relatert til disse to industriene.

OddbjørnErlandAarstad-9890.jpg#asset:10459Konservert naturhistorie (Stavanger museum, Naturhistorisk avdeling)

Gjenstandene kommer fra Stavanger kunstmuseum, Norsk barnemuseum, Stavanger maritime museum, Stavanger skolemuseum og Museum Stavangers egne bibliotek.

OddbjørnErlandAarstad-9936.jpg#asset:10461Trykksaker fra Den norske amerikalinje (Stavanger maritime museum)

Nytt Norsk grafisk museum og et fornyet Norsk hermetikkmuseum åpner i Gamle Stavanger våren 2021. Der kan du se flere slike gjenstander, og lære mer om Stavangers industrihistorie. Velkommen!