acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

FJÆRELÆRE 2021

Hva lever i fjæra?

VI ER FULLBOOKET.

Stavanger museum tilbyr 4. klasse i Stavangerskolen, en dag i og om fjæra. Tilbudet er todelt, og består av både undervisningsfilm og feltarbeid. I fjæra lærer vi å bruke feltutstyr for å lete etter ulike arter. Etter å funnet mange ulike arter, vil elevene få lov til å donere utvalgte arter til museets marine samling.

Tema for dagen er:

 • bli kjent med livet i havet der du bor
 • kunne bruke feltutstyr i felt
 • bli klar over at det finnes fremmede arter i vår natur
 • forsøpling i havet

PROGRAM
Før feltdagen:

 • Undervisningsfilm vises i klasserommet før den aktuelle feltdagen, som en intro til temaet. Filmen introduserer elevene til hvordan man bruker feltutstyr, hvilke arter man kan finne i den utvalgte lokaliteten, søppel i havet og om at man kan få donere arter man finner til museets samlinger.

Selve feltdagen (ca kl. 08.30-12.30)

 • Skoleklassen beveger seg til feltlokalitet (Hestneset). Klassen enten går, sykler eller blir tilbudt buss av museet, for de som har lang vei til lokalitet. (Ønsker dere buss til lokalitet skriv dette i ekstrainformasjonsrubrikken i bestillingsskjemaet).
 • Skoleklassen og museets ansatte (3-4stk) møtes ved bussholdeplass ved Hestneset ca kl. 09.00. Her blir det utdeling av feltutstyr, og felles gange til endelig feltlokalitet.
 • Feltarbeid og opplæring i bruk av feltutstyr
 • Donasjon av arter fra hver av elevene til museet.
 • Felles lunsj.
 • Felles gange tilbake til bussholdeplass. Innsamling av feltutstyr.
 • Hjemtur.

Kompetansemål vi er innom i Naturfag fra Kunnskapsløftet 2020:

3.-4. trinn

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

HUSK Å TA MED

 • Mat
 • Drikke
 • Klær og sko tilpasset vær og å kunne vasse i fjæra
 • Ekstra skift, i tilfelle man blir bløt

BUSSKYSS TIL FELTLOKALITET

Lokaliteten for feltarbeidet er Hestneset ved Revheim/Hafrsfjord. De klassene som ikke kan sykle/gå til lokaliteten vil bli tilbudt busskyss. Vær oppmerksom på å opplyse i bestillingsskjema hvis dere ønsker buss!

RULLESTOL?

Lokaliteten gir mulighet for de som bruker rullestol å komme nærme på feltarbeidet.


BOOKINGSKJEMA - AUG/SEPTEMBER 2021


OM BOOKING - vi er fullbooket

Tilbudet har begrenset antall plasser, og det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder med de plassene som finnes. Se i bestillingsskjemaet lenger nede for tilgjengelige tidspunkt. HUSK Å NOTERE I BESTILLINGSSKJEMA, HVIS DERE ØNSKER BUSSTRANSPORT!

Avhengig av smittesituasjonen kan det hende vi må begrense gruppestørrelse, men pr. dags dato har vi øvre gruppestørrelse på 30stk (en klasse/kohort). Det kan hende at museets personale bruker munnbind. Tilbudet kan bli avlyst på kort frist, med hensyn til strenge smittevernsregler. Føler flere av museets ansatte seg pjuske, vil tilbudet derfor også bli avlyst.


  Uke: 35
  2021
  Tirsdag d.m
  Onsdag dd.m
  Torsdag dd.m
  Fredag dd.m
  Uke: 36
  2021
  Tirsdag d.m
  Onsdag dd.m
  Torsdag dd.m
  Fredag dd.m

Det er viktig at det meldes inn to kontaktpersoner ved bestilling

Hvem er dere? Aldersgruppe/ klassetrinn Kontaktperson 1

Jeg bekrefter at jeg har forstått at vi kan maksimalt være 30 i gruppen.