acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Paddepåske

Et digitalt besøk i paddedammen

April er tiden da amfibiene i Rogaland begynner å røre på seg. De våkner fra dvalen av en stadig stigende temperatur og begir seg ned til nærmeste dam eller tjern for å føre slekten videre. Naturhistorisk avdeling ved Museum Stavanger tok på seg drakt, maske, snorkel og svømmeføtter og dykket ned i noen lokale dammer for å se hva paddene bruker påsken på.

10001.jpg#asset:11685

Hannpaddene er fryktelig ivrige så lenge de ikke har noen hunn å henge på. Om hannen som kommer mot fotografen her prøver å jage meg vekk, eller ser på meg som en potensiell partner, er vanskelig å si.

10002.jpg#asset:11686

Hunnpadden har kommet seg ned til vannet sammen med partneren som henger fast på ryggen hennes, og jakten på et egnet sted å legge eggene på starter.

10003.jpg#asset:11687

På jakt etter et sted å legge eggene. Hannpadden er minst og henger alltid på ryggen til hunnen og det er hun som tar seg av svømmingen.

10004.jpg#asset:11688

I overflata for å trekke pusten.

10005.jpg#asset:11689

Klar for dykking.

10006.jpg#asset:11690

Skeptisk ja! Best å holde seg litt dypere til den store blå greia med kamera har forsvunnet.

10007.jpg#asset:11691

I mange av paddedammene er det også blodigler. Sammenliknet med paddene er disse digre, og de utgjør en reell trussel for livet til padda når de tømmer dyrene for blod. Noen steder kan blodigler være en stor trussel mot overlevelsen til lokale bestander av amfibier.

10008.jpg#asset:11692

En padde har fått en blodigle på strupen, og den er død. Samtidig har iglen fått i seg nok næring til å føre sin art videre og opprettholde det biologiske mangfoldet i dammen.

10009.jpg#asset:11693

Eggene er lagt. Klumpene til venstre for paddene og bak dem er froskeegg, mens de lange båndene er paddeegg. Ofte kommer froskene først og legger sine egg mens paddene kommer noen uker senere.

10010.jpg#asset:11694

Paddene trenger ikke så mye vann for å legge eggene sine. Her fra en dam ved Oanes. Padder klarer bedre enn frosk å sameksistere med fisk, og finnes derfor oftere i innsjøer. Paddeyngel smaker vondt i motsetning til froskeyngel, slik at fisken gjerne unngår dem.

Det kan bli ganske lange slimbånd med egge når paddene først setter i gang.

Det kan bli ganske lange slimbånd med egge når paddene først setter i gang.

Ofte er flere par samlet på samme stedet for å legge eggene sine.

Ofte er flere par samlet på samme stedet for å legge eggene sine.

10014.jpg#asset:11698

Noen ganger kan hannpaddene bli så ivrige at de tar livet av hunnpadden. Her har mange hannpadder klamret seg til en hunn i et forsøk på å få paret seg med henne, og hun ligger død inni klumpen. Sannsynligvis har hun druknet da hun ikke har klart å komme seg til overflaten for å puste med så mange beilere rundt seg.

10015.jpg#asset:11699

Festen er over og paddene har igjen krabbet opp av dammen og begitt seg ut i skogen. Denne hunnpadden her klarte seg ikke, men de fleste overlevde og vil dukke opp i dammen igjen om et år. Nordpadden (Bufo bufo) kan bli hele 40 år gammel og er den amfibien i Norge som lever lengst.

It can be quite gruelling for a female to deal with all the male toads who want to mate with her. Oftentimes she is attacked by many males at the same time. In the video link you can see a female toad being attacked by a group of eager males.