acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Nye muligheter for kulturbyen Stavanger

Fylkestomten kan bli en del Rogaland teater og Museum Stavanger sin store satsing på kulturbyen Stavanger.

En ny studie utført av det anerkjente arkitektfirmaet Helen & Hard viser at Fylkestomten kan bli en del av Rogaland Teater og Museum Stavanger sin store satsing på kulturbyen Stavanger.

Spennende muligheter
I 2019 utførte Helen & Hard arkitekter mulighetsstudien Akropolisvisjonen om en felles tomteutnyttelse for Rogaland Teater og Stavanger museum. Studien konkluderte med at Akropolisvisjonen er interessant i et byutviklingsperspektiv, men den viste samtidig at museets og teatrets arealbehov er store sett i forhold til tomten institusjonene til sammen disponerer i dag. Spørsmålet er om volum- og arealbehov burde fordeles på et større tomteareal.
- Vi mener det absolutt er verdt å vurdere videre de mulighetene som ligger både for byen og for Akropolisvisjonen i arealer på fylkets tomt. Det er ikke butikkene som bærer byen, men opplevelsene, sier Ane Dahl i Helen & Hard.

Høsten 2020 fremmes en sak i Rogaland fylkeskommune som vurderer framtidig utvikling av fylkeshuseiendommen. I saken fra fylkestingets behandling den 16. juni 2020 fremgår det at det er mest aktuelt at ett eller flere av byggene som ligger nærmest Muségata kan benyttes i forbindelse med realiseringen av Akropolisvisjonen. Fylkeskommunens tomteområde ned mot Kannikbekken kan muligens også vurderes i denne sammenheng. Parallelt har Stavanger kommune påtatt seg pådriverrolle for videre arbeid med Akropolisvisjonen. I samråd med de involverte partene har Rogaland Teater bedt Helen & Hard utarbeide en tilleggsstudie som vurderer mulighetene på tomten ved Rogaland fylkeskommune.

Helhetlig byutvikling
Både Rogaland Teater og Museum Stavanger har arbeidet med planene for å på plass et nytt, moderne teaterhus og museum i mange år.

Mulighetsstudien fra 2019 viste at teatrets og museets tomt er liten. Det er derfor spennende at Helen & Hard sin siste studie viser at arealer på fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen. Utvidelse av teatret og museet kan også være en katalysator for en spennende helhetlig byutvikling og gi nytt liv til området rundt Eckhoff-bygningene.
- Det er inspirerende for vårt videre arbeid at fylket og kommunen er så fremoverlente med hensyn til å se på muligheter i dette området. Denne studien viser et stort potensial for at vi kan oppfylle både de krav et moderne teaterbygg har, samtidig som vi kan bli del av et stort løft for hele området og byen. Både på innsiden og utsiden, sier teatersjef Rogaland Teater Glenn André Kaada.

Administrerende direktør ved Museum Stavanger Siri Aavitsland synes også at mulighetsstudien er interessant.
- Det er et veldig spennende forslag som kan hjelpe til å løse de utfordringene, som vi ikke har klart å løse på museumstomten: tilstrekkelig plass til et moderne museum og teaterbygg, bedre tilknytting til byen, et tydelig løft av hele nedre Muségata, sammenkobling av grøntområdene på begge sidene av veien og bedre ivaretagelse av de kulturhistoriske byggene, sier hun.

Forprosjekt er veien videre
Stavanger kommune sitt videre arbeid med visjonen vil avklare premissene for en utvikling av området rundt Eckhoffs bygninger. Hvis det viser seg at de kommende avklaringer og politiske behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune åpner opp for videre utredning av Akropolisvisjonen er den neste store milepælen å gjennomføre et forprosjekt. Målsettingen for begge institusjonene leder mot første spadestikk i forbindelse Stavangers 900-års jubileum i 2025.

Prosjektleder for Sceneskiftet Thomas Bendiksen, arkitekt i Helen & Hard Ane Dahl, teatersjef i Rogaland Teater Glenn André Kaada og administrerende direktør ved Museum Stavanger Siri Aavitsland presenterer de nye mulighetene. Foto: Lene Berge Førland/MUST.