Norges første piggkutling tatt på stang, er ankommet Museum Stavanger.

Gjermund-Daniel-Nomeland.jpg#asset:11246

Gjermund Daniel Nomeland med Norges første piggkutling tatt på stang. Foto privat

En av museets viktigste oppgaver er å forvalte samlinger på vegne av storsamfunnet. For naturhistorisk avdeling gjelder dette samlinger av naturhistoriske objekter som pattedyr, fugler, fisk, insekter og andre virvelløse dyr. Disse samlingene representerer naturhistorisk dokumentasjon, samtidig som de også brukes i forskning. Naturhistoriske objekter fra lange tidsserier dokumenterer naturen slik den er og har vært, og materialet lånes ut (og noen ganger doneres) også til andre forskningsinstitusjoner. For tiden har naturhistorisk avdeling ved Museum Stavanger et hovedfokus på å bygge opp en marin samling fra vår lokale kystlinje.

Piggkutling-hann-Lysefjorden.jpg#asset:11247 Piggkutling (Buenia jeffreysii) hann fotografert I Lysefjorden

For 3 uker siden ble det fisket 3 piggkutlinger (Buenia jeffreysii) på Dørvika i Lysefjorden. Dette var piggkutling nummer 1, 2 og 3 tatt på stang i Norge, og kanskje i verden. Du kan lese mer om fangsten her : https://www.fiskeavisen.no/ver...

Lysefjorden er en hotspot for relativt ukjente fiskearter, og artsfiskere fra hele landet kommer til Lysefjorden for å prøve lykken etter små og rare fisker de fleste ikke vet eksisterer. Dette kan i utgangspunktet virke litt sært og meningsløst, men faktum er at slike artsfiskere bidrar til å spre informasjon om utbredelse og levevis av lite kjente arter. De er også fast leverandør av arter til Museum Stavanger, og deres kompetanse og registreringer av lite kjente fisker er brukt i 3 vitenskaplige artikler om utbredelse av kutlinger langs norskekysten. Noen av dataene som ble brukt I artiklene ble hentet ut fra nettsiden www.artsfiske.com som er en database der artsfiskere registrerer sine fangster.

Flekket-fløyfisk.jpg#asset:11248Hannfisk av flekket fløyfisk (Callionymus maculatus)

Andre rare små ukjente fisker som får artsfiskere til å valfarte til Lysefjorden kan nevnes liten fløyfisk (Callionymus reticulata), flekket fløyfisk (Callionymus maculatus), nordlig knurrulke (Triglops murrayi) og småvar (Phrynorhombus norvegicus).

Nordlig-knurrulke.jpg#asset:11249Nordlig knurrulke (Triglops murrayi)

Liten-fløyfisk.jpg#asset:11250Liten fløyfisk hann (Callionymus reticulata)

Naturhistorisk avdeling ved Museum Stavanger har et godt samarbeid med artsfiskermiljøet, i tillegg til at vi selv dykker i området for å kartlegge det biologiske mangfoldet i de lokale kystområdene. For 2 uker siden fikk vi inn 9 eksemplar av en stor vakker nakensnegle (Pleurobranchus membranaceus) som bare er registrert 3 ganger i Norge tidligere. Disse ble alle plukket under et fritidsdykk ved Lysefjordbroa.

svømmende-nakensnegle.jpg#asset:11251 En svømmende nakensnegl av arten Pleurobranchus membranaceus.

Den kan oppnå en størrelse nesten som en håndflate. Alt dette er eksempler på borgerforskning eller «citizen science» som det kalles på engelsk, og viser viktigheten av at entusiaster og «vanlige folk» med stor kunnskap om emnet bidrar til kartlegging av vårt biologiske mangfold, f.eks. gjennom registreringssystemet «Artsobservasjoner». (https://mobil.artsobservasjoner.no/#/).

Småvaren.jpg#asset:11252Småvaren (Phrynorhombus norvegicus) er Norges vakreste flyndre