#museumsfoto

Stavanger museum starter nå opp innsamling av digitalt fødte foto og vil gjerne ha bildene dine!

Digitalt fødte foto er bilder som er tatt med et digitalt kamera, som for eksempel mobilkamera. Nå håper vi at publikum vil dele bildene sine med oss, og slik hjelpe oss med å bygge opp vår nye fotosamling. Stavanger museum har per i dag en fotosamling på om lag 14.000 fotografier. Den består hovedsakelig av motiver fra Stavanger fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til 1960-årene. Samlingen inneholder blant annet glassplater og papirpositiver som vi har vært så heldige å få i gaver fra byens fotografer, både profesjonelle og amatører. Fotografiene danner et viktig historisk kildemateriale, og er verdifull dokumentasjon av livet i Stavanger.

Aldri før har vi tatt så mange bilder
Fototeknologien har gjennomgått store endringer de siste årene, og i dag tar de fleste digitale foto, ofte bare med telefonen som kamera. Samtidig som teknologien har endret seg ser vi også at måten vi bruker foto som medium er i endring, og at visuell kommunikasjon blir stadig viktigere. Måten vi tar bilder på, hvilke motiver man velger seg og hvordan man deler bilder med omverdenen er i stadig endring.

I 2015 tok nordmenn i snitt 1365 bilder, og hvert år deler vi millioner av bilder på sosiale medier. De fleste bildene vi tar forblir digitale. Det er ikke lenger så vanlig å fremkalle bilder til familiealbumet. Det er derfor viktig for Stavanger museum å få samlet inn slike bilder for at de kan bevares for fremtiden. Fotografiene vi tar i dag blir dokumentasjon på vår samtid.

Vil du bidra til vårt nye innsamlingsprosjekt?
For å kunne dokumentere livet i nåtidens Stavanger ønsker vi at du sender bilder til oss som forteller hva Stavanger er for deg. Vi ønsker å dokumentere hvordan Stavanger sentrum og bydelene ser ut i dag. Vi vil også ha bilder fra de ulike høytidene som feires i byen og fra reiser, arbeidsliv og fritid. Dersom du ønsker å bidra med dine bilder kan du sende dem til oss på epost: museumsfoto@museumstavanger.no.


Jentetur.jpg#asset:975

Et representativt utvalg av de innsendte fotografiene vil bli stilt ut i vår nye utstilling «Byloftet» som åpner 1. juni 2017. Vi trekker ut 5 bidragsytere som får et familieårskort fra MUST.

BRUKERVILKÅR:

Ved å laste opp bilder på denne siden inngår du en bindende avtale med MUST og godtar følgende brukervilkår:

Fotografiene du sender inn må
være fotografert av deg som innsender.
Etter mottak kan fotografiene
og vedlagte opplysninger fritt brukes til forskning, utstilles, utlånes,
lagres, avhendes (dvs. overføres til andre museer o.l.) slettes eller
disponeres på annen måte som museet ønsker av hensyn til museets
virksomhet. Materialet vil bli tatt vare på etter museumsetiske
retningslinjer nedfelt i det internasjonale rådet for museer, ICOMs
regelverk og personopplysningsloven.
Bildene kan publiseres på
Digitalt museum og andre digitale søkeportaler som Norwegiana og Europeana
Fotografen har alltid
opphavsrett til bildene og de kan derfor ikke benyttes til kommersielt
bruk uten samtykke fra deg som fotograf. Dette er i tråd med  Åndsverkloven §43a
For at andre ikke skal kunne
bruke dine bilder i kommersielle formål anbefaler vi å bruke Creative
Commons lisensen Dersom andre personer berøres av opphavsretten i dine
bilder har du som innsender ansvar for å hente inn samtykke fra
rettighetshaver.
Sender du inn bilder av andre
personer må du ha samtykke fra disse og de må informeres om at bildene kan
bli publisert på internett. I følge åndsverklovens § 45 kan ikke fotografi
som avbilder personer gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den
avbildede.  

For mer informasjon om lisens fra Creative Commons se:  https://creativecommons.no/

For mer informasjon om ICOM se http://icom.museum/