acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Lappspurv

"Årets fugl"

Nå i slutten av april kan man være heldig å treffe på lappspurven i lavlandet sørpå. Vårtrekket til denne fjellfuglen foregår nå i slutten av april og starten av mai.

Arten er en utpreget frøspesialist, og raster ofte enkeltvis eller i småflokker på kulturmark. Selv om hannen har nokså iøynefallende tegninger kan den være vanskelig å få øye på, den «kryper» nærmest gjennom stubbåkeren på jakt etter mat. I dag 21. april dukket årets første lappspurv opp på Revtangen OS, en hann som rastet på et nysådd jorde mellom stasjonen og Orrevatnet.

Lappspurv hann ved Systendammen i Eidfjord.

Hvert år utpeker Norsk Ornitologisk Forening en «Årets Fugl», og i 2020 er det lappspurven som skal få litt ekstra fokus (Lappspurv). Arten har vist en urovekkende trend, og særlig den bestanden som hekker i fjellet i Sør-Norge har gått mye tilbake. På Hardangervidda er 80% av bestanden i noen områder forsvunnet siden 1980-tallet. Ved hjelp av rapporteringsverktøyet «Artsobservasjoner», skal flest mulig lappspurv registreres for å gi et best mulig datagrunnlag til å si noe om bestandsutviklingen fremover. Særlig registreringer i hekkeområdene er verdifulle, så om du skal på fjellferie i Norge i år, så kan du jo holde utkikk etter lappspurven der du ferdes? I Nord-Norge finnes arten også langs kysten, og bestandsnedgang har ikke vært like tydelig i den landsdelen.

Lappspurv hann i hekkedrakt kjennes lett på de karakteriststiske hodetegningene og den røde nakken.

Hva som er årsaken til bestandsnedgangen er uklart, men det er et faktum at mange fjellfugler viser en bekymringsfull bestandsnedgang uten at det er mulig å peke på habitatendringer eller andre åpenbare årsaker. Klimaendringer som gir endrede snø-og isforhold i fjellet er en mulig årsak, dersom dette f.eks. påvirker bestander av stankelbein og andre insekter. Til sommeren er det planlagt et lite pilotprosjekt med to malaisefeller på Hardangervidda, for å se på mengden stankelbein. Her er det MUST som stiller med fellene og skal ta imot materialet, mens Fylkesmannen i Vestland står for gjennomføringen.

111-Lappspurv_hann_Garen_20050515_beh150.jpg#asset:11826

Lappspurv hann (øverst) og hunn, ringmerket i Sysendalen, Eidfjord i mai 2005. Hunnen mangler hannens svarte ansikt og strupe, og nakken er streket og mindre rødbrun.