acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Har du elever som holder på å lære seg norsk?

Her kan de lære mer om norske dyr og fugler

Selv om museet er stengt, finnes det læringsmateriale tilgjengelig som kan brukes hjemme. Avdeling for naturhistorie på Stavanger museum har utviklet et formidlingstilbud for elever som holder på å lære seg norsk, som både består av for- og etterarbeid i tillegg til besøk på museet. Selv om museumsbesøket nå utgår, kan man likevel bruke oppgaveheftene til å lære seg navn på ulike fugler og dyr på norsk, hva ulike deler av dyrene heter, hva dyrene spiser, og hvor i Norge du finner dem. Det er fritt frem til å laste ned tekstdokumentene til for- og etterarbeid, i tillegg til å bruke de tilhørende videoene der de ulike ordene uttales på norsk. Lykke til!

Tilbudet er nivådelt:

Nivå 1: Analfabeter

Nivå 2: Elever som kan skrive og lese

Nivå 3: Elever som er vane med å lære språk, lærer fortere og vil ha mer påfyll

Navn på dyr

Hva spiser dyret, og hvor bor det?

Navn på del av dyret