Skole, universitet eller voksenopplæring som ønsker å besøke oss uten omvisning; se her!

Koronarestriksjoner

I en tid med koronarestriksjoner er det viktig for oss å ha oversikt over besøkende på museet, spesielt de som besøker oss i større grupper. Bestiller dere på forhånd kan vi forsikre oss om at det ikke er for mange besøkende på museet samtidig. Da vil dere kunne få et besøk der dere får mulighet til å se de utstillingene dere har størst interesse av, uten å forstyrre undervisningen til andre besøkende grupper, slik som skoler og barnehager.

Grupper som ikke forhåndsbestiller vil risikere å ikke få anledning til å besøke museet! Bestilling gjøres pr. epost til vert.musegt@museumstavanger.no (e-post besvares innenfor museets åpningstider), og her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Besøkstid er begrenset til max 2 timer pr. gruppe, og er gratis for undervisningsinstitusjoner (skoler, barnehager, universitet, voksenopplæring o.l.).

Koronarestriksjoner:

  • museet tar imot én forhåndsbestilt gruppe innenfor et tidsrom på 2 timer, dvs. inntil to stk pr. dag i museets åpningstid.
  • museet har ikke mulighet til å ta imot grupper på flere enn 30 stk.

Vi ses på Stavanger museum og Norsk barnemuseum!