Equinor gir 100.000 kroner til prosjektet "Unge havforskere"

Avdeling for naturhistorie ved Museum Stavanger fikk en tidlig julegave i år. Equinor har nemlig bestemt seg for å gi kr 100 000,- til prosjektet Unge havforskere. Pengene vil komme skoleelever i Stavanger kommune til gode, da de vil få mulighet til å lære mer om livet i havet og til å hjelpe til med innsamling av marint materiale til museets samling.

Stavanger er en kystby der mesteparten av beboerne bor kort reisetid fra havet. På tross av dette viser det seg at befolkningen generelt sett har lite kunnskap om det unike og fantastiske livet som finnes i sjøen nær dem. - Et av samfunnsoppdragene til Museum Stavanger er å informere og inspirere befolkningen til å lære om, og ta vare på naturen rundt seg. Dette er viktig, da det er vanskelig å ta vare på noe man ikke vet eksisterer. Vi er derfor svært takknemlig for denne gaven, sier avdelingsdirektør ved avdeling for naturhistorie Rudolf Svensen.

Med støtte fra Fylkeskommunen i Rogaland gjennomførte avdelingen i september 2020 et pilotprosjekt ved Sunde skole i Stavanger. Med prosjektmidlene fikk avdelingen anledning til å kjøpe inn et klassesett med feltutstyr til bruk i fjæra. Vi utviklet et heldags undervisningstilbud der elevene lærte om ulike arter som lever i havet/fjæra rett ved der de selv bor, om fremmede arter og om søppel i havet og hvilken påvirkning dette har på økosystemet. Avdelingen hadde også stort fokus på at elevene skulle lære å utføre eget feltarbeid i fjæra under veiledning av biologer og en dykker fra museet. Dette førte til at samtlige fant arter de aldri hadde sett og hørt om tidligere.

Museet ønsker med midlene fra Equinor å utvikle undervisningstilbudet ytterligere, ved å tilføre citizens science til prosjektet. På denne måten vil ikke elevene bare lærer om å finne ulike (og for dem nye) arter i fjæra, de vil også kunne samarbeide med museet og hjelpe oss i vårt arbeid med å samle inn arter til museets marine samling, som vi startet med i 2018. Barns øyne, nysgjerrighet og små fingre kan lett finne ting, som en voksen og erfaren person kan overse.
- En av museets viktigste oppgaver er å ta vare på naturhistorien for fremtiden. Samlingen er tilgjengelige for forskere og formidlere fra hele verden, og vil i fremtiden være et grunnlag for hvordan vi bør forvalte naturen, sier Rudolf Svensen.

Med midlene fra Equinor vil avdelingen hovedsakelig samarbeide med skoler, men ønsker også ta inn fagbiologer til å hjelpe elevene å identifisere og registrere alt innsamlet materiale i Artsdatabankens database. På denne måten er prosjektet med på å utvide hele Norges kunnskap om marine arter. Elevene vil trolig få et større eierskap til de innsamlede artene, hvis de får sitt eget navn registrert på arten de har funnet.