acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Barn og ungdom om korona

Norsk barnemuseum dokumenterer barn og unges hverdag.

Hvordan opplever barn og unge koronapandemien? Hvordan har denne krisen påvirket hverdagen? Hverdag, skole, barnehage, lek, fritid, familieliv. Alt dette har endret seg de siste ukene.

Norsk barnemuseum har snakket med barn i alle aldre om dette, fra førskolebarn til russ. Her vil det framover legges ut filmer og annen dokumentasjon der barn og ungdom setter ord på den nye hverdagen.

Norsk barnemuseum dokumenterer, forsker og formidle barndom i Norge før og nå.

Filmene er en del av et dokumentasjonsarbeid ved museet om hvordan barn og unge opplever koronakrisen. Denne dokumentasjonen vil også kunne brukes som en inngang til en mer systematisk innsamling og forskning om hvordan det er å være barn i denne tida. Filmene vil også kunne bli brukt i formidling og kan bli brukt i framtidige utstillinger.

Filmene er laget av Norsk barnemuseum ved Hege Stormark i samarbeid med Knut Ragnar Eide og barn i Stavanger.

Takk til barn og ungdom som har stilt opp for å sette ord på denne spesielle tida!

Vil du være med?
Vil du dele dine erfaringer? Hva er blitt annerledes for deg? Hvordan har koronapandemien påvirket din hverdag? Hvis du vil dele dette med Norsk barnemuseum kan du sende oss tekster, bilder, filmer eller tegninger. Du velger selv form på ditt bidrag. Eventuelle spørsmål om innsamlingen og ditt bidrag kan du sende til: hege.stormark@museumstavanger.no