Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Venneforeninger

Stavanger museum har to venneforeninger

STAVANGER MUSEUMS VENNER
Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger Museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen arrangerer jevnlige medlemsarrangementer.

 Som medlem i Stavanger museums venner får du gratis inngang til følgende museer: Stavanger museum, Norsk barnemuseum, Stavanger kunstmuseum, Norsk hermetikkmuseum, Stavanger maritime museum, Ledaal, Breidablikk og Utstein Kloster. 

Medlemmer med Personlig medlemskap mottar Museets årbok.

De av medlemmene som har anledning til det deltar som frivillige på arrangementer i regi av Stavanger Museum, som for eksempel Museumsnatt og Jul på Breidablikk.

Stavanger museums venners styre:
Sveinung Robertsen                Leder                                           sveinung.robertsen@lyse.net
Arne Larsen                              Styremedlem/Kasserer             arne@skagen44.no           
Brit Mari Carr                            Styremedlem /Sekretær           carrbritmari@yahoo.no
Rigmor Hasle Amundsen        Styremedlem                              geiramu@lyse.net
Lina Røkkum Andresen          Styremedlem                               lina.roekkum@hotmail.no
Martin Wølstad                         Varamedlem                               mwoelst@online.no
Torstein Ormøy                         Varamedlem                               torsteino@online.no

Referat fra årsmøtet 2018

DEN KOMBINEREDE INDRETNINGS VENNER

Den Kombinerede Indretnings venner er en interesse- eller støttegruppe bestående av ulike typer helsepersonell. Venneforeningen jobber med å ta vare på den medisinske og sykepleiemessige historien. Den fungerer som rådgivende instans for Stavanger museum og bistår med faglig kunnskap i registrerings – og utstillingsarbeid.

Navnet Den kombinerede Indretning har foreningen hentet fra en kjent sosial institusjon i Stavanger der straffedømte og fattige syke var integrert i samme bygningsanlegg. Institusjonen, som var etablert i 1845, ble nedlagt i 1897, blant annet etter sterkt initiativ fra Alexander Kielland.

Foreningen har to årlige medlemsmøter med aktuelle foredrag og annet faglig innhold.