Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Venneforeninger

Stavanger museum har to venneforeninger

STAVANGER MUSEUMS VENNER

Foreningen Stavanger museums venner ble stiftet 8. mars 1993, samtidig med at Stavanger museum ble omdannet til en stiftelse. Foreningen er en direkte fortsettelse av Stavanger Museums medlemsforening, stiftet 8.mars 1877. Venneforeningen har til formål å støtte museets virksomhet. Venneforeningen holder jevnlige møter og har et eget program med faglig innhold. Fast tradisjon er det årlige sildebordet på Ledaal, som avholdes i oktober.

Venneforeningen deltar hvert år på ulike arrangement i regi av MUST, som for eksempel Museumsnatt og Jul på Breidablikk.

Som medlem i Stavanger museums venner får du gratis inngang til følgende museer: Stavanger maritime museum, Norsk hermetikkmuseum, Ledaal, Breidablikk, Norsk barnemuseum og Stavanger museum.
I tillegg mottar alle medlemmer årbok fra MUST.

 

DEN KOMBINEREDE INDRETNINGS VENNER

Den Kombinerede Indretnings venner er en interesse- eller støttegruppe bestående av ulike typer helsepersonell. Venneforeningen jobber med å ta vare på den medisinske og sykepleiemessige historien. Den fungerer som rådgivende instans for Stavanger museum og bistår med faglig kunnskap i registrerings – og utstillingsarbeid.

Navnet Den kombinerede Indretning har foreningen hentet fra en kjent sosial institusjon i Stavanger der straffedømte og fattige syke var integrert i samme bygningsanlegg. Institusjonen, som var etablert i 1845, ble nedlagt i 1897, blant annet etter sterkt initiativ fra Alexander Kielland.

Foreningen har to årlige medlemsmøter med aktuelle foredrag og annet faglig innhold.