must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Supersans

for førskole og forsterka grupper

Supersans omtales gjerne som den sansen som overtar dersom man har mistet en annen. Men det kan også bety at man har sans for noe. I MUST har vi supersans for de besøkende. Vi liker å formidle våre fagområder, våre hus, og historier om både mennesker og natur, og gjenstander fra ulike tidsperioder.  Denne formidlingen kan vi gjøre på flere måter. Vi har valgt å gjøre dette gjennom et sanseperspektiv.  

MUSEUMSBESØK HELE SKOLEÅRET  
Supersans er et tilbud rettet mot barn/ungdommer i forsterka/tilrettelagte avdelinger i skolen og førskolegrupper i barnehagen. Vi har laget et faglig løp der gruppene besøker oss gjennom et helt skoleår, ett museumsanlegg hver måned i skole-/barnehageåret. Vi legger opp hvert besøk som en trigger for sansene: vi skal lytte, se, føle, lukte og smake oss gjennom de fleste av Museum Stavangers museumsanlegg.

Kontaktinformasjon: formidling.supersans@museumstavanger.no