Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Supersans

for førskole og forsterka grupper

Supersans omtales gjerne som den sansen som overtar dersom man har mistet en annen. Men det kan også bety at man har sans for noe. I MUST har vi supersans for de besøkende. Vi liker å formidle våre fagområder, våre hus, og historier om både mennesker og natur, og gjenstander fra ulike tidsperioder.  Denne formidlingen kan vi gjøre på flere måter. Vi har valgt å gjøre dette gjennom et sanseperspektiv.  

MUSEUMSBESØK HELE SKOLEÅRET  
Supersans er et tilbud rettet mot barn/ungdommer i forsterka/tilrettelagte avdelinger i skolen og førskolegrupper i barnehagen. Vi har laget et faglig løp der gruppene besøker oss gjennom et helt skoleår, ett museumsanlegg hver måned i skole-/barnehageåret. Vi legger opp hvert besøk som en trigger for sansene: vi skal lytte, se, føle, lukte og smake oss gjennom de fleste av Museum Stavangers museumsanlegg.

SEPTEMBER 2016 - KULTURHISTORISK AVDELING, STAVANGER MUSEUM
Bli med på en rundtur i våre byhistoriske utstillinger, sammen utforsker vi hvordan det var å bo i Stavanger i «gamle dager». Hvordan hadde barna det på skolen, hva lekte de med, hvordan bodde folk og hva jobbet de voksne med?

Vi ser på gamle glansbilder, leker med tinnsoldater, prøver en fin flosshatt og kanskje et korsett – gjennom lek og samtale danner vi et bilde av livet i Stavanger før i tiden.

Kontaktinformasjon: formidling.kultur@museumstavanger.no telefon: 407 28 432  

MAI 2017 - UT I NATUREN MED BIOLOG FRA STAVANGER MUSEUM
I og med usikkerhet rundt nye naturhistoriske utstillinger på Stavanger museum, tilbyr vi i mai en tur i naturen med en biolog. I mai har det begynt å spire i naturen og vi kan finne både spennende planter og småkryp. Område og klokkeslett/lengde for turen kommer vi tilbake til.

Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av april.

Kontaktinformasjon: formidling.natur@museumstavanger.no telefon: 407 65 636