Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Stavanger på boks

3 museer på en dag!

Bli godt kjent med Stavangers historie på bare en dag! I formidlingsopplegget Stavanger på boks dykker vi ned i byhistorien fra flere vinkler, og samlet kan elevene danne seg et bilde av framveksten av den moderne byen. Hovedfokus ligger på vår nære fortid og på dagligliv, næringsutvikling og byvekst de siste to hundre år.

I løpet av dagen går turen innom Stavanger museum, Stavanger maritime museum og Norsk hermetikkmuseum. Hvert museum har sin innfallsvinkel til stavangerhistorien, noe som samlet gir et sammensatt og helhetlig bilde.

Elevene får:

• Oversikt over de siste 200 års sjøfarts- og økonomiske historie, årsaker og sammenhenger. Perioden 1808 og fram til vår tid har betydd enorm vekst for Stavanger.

• Lære om Stavanger på Alexander Kiellands tid gjennom omvisning, tekstutdrag og hørespill i de byhistoriske utstillinger på Stavanger museum.

• Være med på jobb på fabrikken på Norsk hermetikkmuseum og bli kjent med perioden da Stavanger tjente sine penger på brisling samt besøke Arbeiderboligen i Øvre Strandgate 90 og se på boforhold i Stavanger for 100-150 år siden.