must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Besøk Revtangen

Opplev ringmerking av fugl

På feltstasjonen vil dere kunne få se når fugler blir fanget i nett, ruser eller klappefeller og ringmerket før de blir sluppet fri igjen. Det vil også bli notert mest mulig informasjon om fuglen før den blir sluppet fri; kjønn, alder, vingelengde og vekt og sist men ikke minst ringnummeret på ringen til den gjeldende fuglen. Dato og fangststedet blir også notert, slik at man vet hvor og når fuglen var før den slippes fri. Det samme blir notert for fugler man fanger som allerede har en ring, på denne måten finner man ut både om trekkruter og om tilstanden til den enkelte fugl og bestanden som helhet.

På selve feltstasjonen fanger man hovedsakelig spurvefugler, men er man nede på selve revet kan man oppleve ringmerking av vadefugler.

Det samles også inn sommerfugler. Er dere heldige kan dere også få oppleve denne aktiviteten.

Ved bestilling av besøk setter vi pris på informasjon om det er noe spesielle behov vi skal legge til rette for.

Besøket er med værforbehold!

HER FINNER DERE TEGNINGER Å FARGELEGGE FØR ELLER ETTER BESØKET!