Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Livets Under

Graviditet, fødsel og jordmortjeneste

Livets Under er en utstilling om graviditet, fødsel og jordmortjeneste. Den gir et innblikk i temaer som befruktning, fosterutvikling og fødsel, samt overtro, tabuer og «hvite løgner» som tradisjonelt er knyttet til disse emnene.

Utstillingen gir elevene en annerledes tilnærming til hvordan samfunnsutviklingen har påvirket yrkesutøvelsen i helse – og sosialsektoren. Her gis et historisk perspektiv på utviklingen av helse – og sosialtjenester i landet vårt, og den gradvise profesjonaliseringen av helsevesenet gjennom blant annet utviklingen av jordmoryrket, mødrehygienekontorer og senere helsestasjoner. Andre temaer som belyses er hvordan hygieneforståelse, seksualopplysning, prevensjon, og abortstrid har ført til viktige endringer i kvinners liv og helse. Livets Under gir også et internasjonalt perspektiv på viktige temaer som mødrehelse, svangerskapsomsorg og barnedødelighet.

Formidlingsopplegget passer spesielt godt for elever på Helse – og oppvekstfag.