Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Lars H. Lende

Barne- og ungdomsforkjemperen

Stavangeroriginalen Lars H. Lende (1882 - 1971) viet sitt liv til et mangfoldig og engasjert arbeid for barn og unge. Under slagordet "Alt for barna" gledet han mange barn over hele landet, og under mottoet "Redd ungdommen" skaffet han arbeidsledig ungdom arbeid.

I formidlingsopplegg tilpasset 1.-4 trinn tar vi utgangspunkt i barnevennen og lokalhelten Lende. Fra 5.- 10 drøfter vi rundt kristensosialisten og visjonæren Lende, og vi stiller blant annet spørsmålet "Hvem ville Lars H. Lende vært i dag?"

Relasjon til kunnskapsløftet
SAMFUNNSFAG 1.-4. årstrinn 
-Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv.
-Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar.
-Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
5.-7. årstrinn
-Samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid.
-Samtale om hva et livssyn kan innebære. 

8.-10. årstrinn.
-Føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn. 

SAMFUNNSFAG 8-10. trinn
-Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og nåtid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar.