Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

INTRO

Møt språket - på barnemuseet

Ta norskopplæringen ut av klasserommet med vårt nye formidlingsprogram Intro. Tilbudet er rettet mot elever i innføringsklasser ved Læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet. Intro tilbys ved åtte av våre museer, i og rundt sentrumskjernen i Stavanger.

Intro er en introduksjon til en ny by, et nytt språk og til våre museer. Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Nyankomne elever på nivå 1 i norskopplæringen får tilbud om et opplegg der selve språklæringen står i sentrum. Økt begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget for denne formidlingen. Elever som er på nivå 2 og 3 får tilbud om museumsbesøk som ligger tettere opp mot våre ordinære formidlingstilbud, der innholdet er tilpasset klassens språklige ferdigheter. 

I barnemuseets leketøyshistoriske utstilling får elevene se hvordan leketøysprodusenten Lærdal laget leketøy av mykplast i Stavanger fra 1945-1978. Vi kjenner og lukter på plast og lager julekalenderdyr i plastelina. Elevene lærer dyrenavn på norsk og de får si hva dyret heter på sitt eget språk. Etterpå får elevene utforske utstillingen på egenhånd.

Etter besøket får elevene en gratisbillett for hele familien som gjelder på alle våre museer i løpet av en dag.