Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

intro

Norskopplæring med naturhistorie

Ta norskopplæringen ut av klasserommet med vårt nye formidlingsprogram Intro. Tilbudet er rettet mot elever i innføringsklasser ved Læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet. Intro tilbys ved åtte av våre museer, i og rundt sentrumskjernen i Stavanger.

Intro er en introduksjon til en ny by, et nytt språk og til våre museer. Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Nyankomne elever på nivå 1 i norskopplæringen får tilbud om et opplegg der selve språklæringen står i sentrum. Økt begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget for denne formidlingen. Elever som er på nivå 2 og 3 får tilbud om museumsbesøk som ligger tettere opp mot våre ordinære formidlingstilbud, der innholdet er tilpasset klassens språklige ferdigheter. 

Blant naturhistoriske objekter, som utstoppede dyr og hodeskaller, fokuserer vi på å kunne beskrive ulike objekters utseende. På denne måten snakker vi om hva som skiller ulike dyr fra hverandre. Man introduseres for begreper som rovdyr, planteeter, trekkfugl, vinge, pels og fjær. Vi snakker om farger og bruker graderte adjektiver. "Denne pelsen er brun, og er mykere enn den grå pelsen". Vi snakker om hva dyrene spiser og hvor de lever. Besøket kombineres godt med et besøk på Stavanger kunstmuseum, som tar for seg temaet landskap.

Last gjerne ned ordlisten til i kolonnen til høyre, og forbered klassen på ord og begreper som de kommer til å møte i omvisningen. Etter besøket får elevene en gratisbillett for hele familien som gjelder på alle våre museer i løpet av en dag. 

Hvilken farge har ulven? Hva spiser den? Tror du den er rask? Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.Hvilken farge har ulven? Hva spiser den? Tror du den er rask? Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.Kjenn på pelsen. Er den myk eller stri? Hvilken farge har den? Er det sommerpels eller vinterpels? Foto: Oddbjørn erland Aarstad / MUST.Kjenn på pelsen. Er den myk eller stri? Hvilken farge har den? Er det sommerpels eller vinterpels? Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.Hvorfor har fuglefoten fjær på beina? Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUSTHvorfor har fuglefoten fjær på beina? Foto: Oddbjørn Erland Aarstad / MUST.