Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

INTRO

Byhistoriske utstillinger

Ta norskopplæringen ut av klasserommet med vårt nye formidlingsprogram Intro. Tilbudet er rettet mot elever i innføringsklasser ved Læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet. Intro tilbys ved åtte av våre museer, i og rundt sentrumskjernen i Stavanger.

Intro er en introduksjon til en ny by, et nytt språk og til våre museer. Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Nyankomne elever på nivå 1 i norskopplæringen får tilbud om et opplegg der selve språklæringen står i sentrum. Økt begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget for denne formidlingen. Elever som er på nivå 2 og 3 får tilbud om museumsbesøk som ligger tettere opp mot våre ordinære formidlingstilbud, der innholdet er tilpasset klassens språklige ferdigheter. 

I møtet med foto og gjenstander fra museets ulike utstillinger får elevene en innføring i Stavangers historie fra middelalderen og fram til i dag. For de yngre elevene fungerer de byhistoriske utstillingene med sine historiske tablåer som kulisser hvor elevene får kle seg ut og slik jobbe med ord og begreper knyttet til klær, møbler og interiør.

Last gjerne ned ordlisten til i kolonnen til høyre, og forbered klassen på ord og begreper som de kommer til å møte i omvisningen. Etter besøket får elevene en gratisbillett for hele familien som gjelder på alle våre museer i løpet av en dag. 


Foto: Oddbjørn Erland Aarstad