Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Eventyr

Hva kjennetegner et eventyr?

Elevene får lære om ulike eventyr, deres kjennetegn og figurene det fortelles om. De får utforske borgen og høre eventyr dramatisert med hånddukker. Kanskje kommer den onde dronningen?


Relasjon til kunnskapsløftet

NORSK 1. -2.  årstrinn

Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger.

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster.

Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk.

Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer.