Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Et byhistorisk teater

Barndom på 1800-tallet

Hvordan var det å være barn i Stavanger i "gamle dager"? Hvordan bodde folk, og hva jobbet de voksne med? 

Gjennom lek og samtale danner vi et bilde av barndom i Stavanger før i tiden. Hva var annerledes, og hva var likt? Kanskje barn på 1800-tallet var opptatt av noen av de samme tingene som barn er opptatt av i dag?

Kielland-rommet i museets tredje etasje viser livaktige tablåer glimt fra byliv på Alexander Kiellands tid; her ser vi blant annet klasserommet til lille Marius, bøkkerens verksted, sadelmakeren på jobb og barnelek i Stavangers gater. Tablåene åpner for samtaler om begreper som "gamle dager", "fortid og nåtid", "fattig og rik".
Vi ser på gamle glansbilder, lærer om "iddisar", prøver en flosshatt og kanskje et korsett, leker med tinnsoldater og snakker litt om hva barn liker å leke med i dag.