must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

En by i endring

Framveksten av den moderne byen

Fra fortidslandskap til oljeby - hvordan vokste det moderne Stavanger fram?

En tur gjennom våre byhistoriske utstillinger gir en kronologisk framstilling av Stavangers historie fra istidens slutt til bydannelse under konge og biskop i middelalderen, via kriser og tilbakegang i etter-reformatorisk tid, ny framgang og vekst under de rike sildefiskeriene tidlig på 1800-tallet og senere under hermetikkindustrien. Utstillingen ender i vår nære fortid og samtid med framveksten av velferdsstaten, oljeindustrien og internasjonaliseringen av byen vår.

Utstillingen viser hvordan bylandskapet har endret seg etter hvert som byen vokste frem, og gir et godt innblikk i hovedtrekk i byens utvikling.

Et besøk i Fra fortidslandskap til oljeby kan gjerne kombineres med Et byhistorisk teater - en utstilling som gjenskaper miljøer og situasjoner som gir livaktige glimt inn i Stavangers historie fra 1600-tallet frem til ca. 1900. Ulike tablåer tematiserer lokal kirkekunst, håndverk i Stavanger, byborgerskapet på slutten av 1700-tallet, Stavangers rolle som misjonsby på 1800-tallet, borgervæpning og vektervesen. I Kiellandrommet får man et innblikk i livet i byen vår på 1880-tallet, sett gjennom Alexander Kiellands øyne.