must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Byen vår

Sild, brisling og olje

Hvordan vokste det moderne Stavanger fram? Bli med på en tur rundt i våre byhistoriske utstillinger, sammen utforsker vi hvordan byen vår ble slik den framstår i dag. I 1810 hadde Stavanger i underkant av 2500 innbyggere, i dag er det Norges fjerde største by. Hvordan skjedde denne utviklingen?

Utstillingen gjenskaper miljøer og situasjoner som gir livaktige glimt inn i Stavangers historie fra 1600-tallet frem til ca. 1900. Vi ser på sildefiske, hermetikkindustri og framveksten av oljeindustrien og dagens Stavanger. Vi ser også på endringer i barns liv, gjennom samtaler om lek, skolehistorie, barnearbeid og familieforhold.  
I Kiellandrommet får man et innblikk i livet i byen vår på 1880-tallet, sett gjennom Alexander Kiellands øyne.

Opplegget kan tilpasses de temaene klassen jobber med.