acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Okkupasjon/frigjøring

Fotografier fra krigsårene 1940-45

03. juni 2017 - 31. juli 2018

Fotografiene i museets fotosamlinger gir oss glimt fra den tyske okkupasjonen, motstandskamp, politiarbeid, krigsseilernes opplevelser, hverdagsliv i Stavanger, og fra frigjøringen i mai 1945. Både krigen og freden ble opplevd svært ulikt fra familie til familie, for noen var freden hardere enn krigen. Utstillingen viser nyansene i historien ved også å vise noen av de vanskelige sidene av frigjøringen.

Filmruller ble raskt mangelvare under krigen, derfor finnes det lite privat fotomateriale fra krigsårene. Siden utstillingen er basert på museets fotosamlinger er det flere temaer fra krigsårene som ikke dekkes her. Dette gjelder blant annet historiene til de jødiske familiene i Stavanger.


MUST er interessert i mer informasjon om hverdagsliv under krigen og krigshendelser i regionen. Dersom noen har fotografier, arkivmateriale, erindringer eller annen informasjon knyttet til dette, setter museet pris på å bli kontaktet.