acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Verdens rikeste land

Penger som inngangsbillett

Hva tenker og vet Stavangers befolkning om barnefattigdom i Stavanger? Når er det barn og unge trenger penger får å kunne delta på viktige samfunnsarenaer? Ekte historier fra barn oppvokst i lavinnteksfamilier blir formidlet av Leo, Sahra og Silje i en helt spesiell installasjon. Hvilke følelser, drømmer og tanker har de?

I denne utstillingen får publikum ekte møter med ungdommer i krevende livssituasjoner. Mange kjenner på ekskludering og skam.

Elever ved Auglend barneskole og Godalen- og Bergeland videregående skole var året 2018 ute som stuntreportere for Norsk barnemuseum. Undersøkelsen var første skritt på veien mot utstillingen «Vokse opp i verdens rikeste land: penger som inngangsbillett», og viste at så og si alle i Stavanger vet at det finnes barn
som vokser opp i familier som kan defineres som fattige, men at nesten
ingen vet hvem disse er.

Men alle har de drømmer! De lever midt i blant oss.

Utstillingen åpnet 5. juni 2019, og vil være tilgjengelig til høsten 2020.