Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Arrangement

Åpen dag

Revtangen Ornitologiske Stasjon

27. aug. 2017 KL. 09:00 - 15:00

På Revtangen ornitologiske stasjon på Reve i Klepp jobbes det med fangst og ringmerking av fugl. 27. august kan du oppleve dette på nært hold. Aktivitetene er spesielt velegnet for barn. Arrangementet er gratis og med værforbehold. Det vil være salg av fuglerelaterte produkter, saft, kaffe, te og vafler. Husk kontanter. Velkommen!

Resultatene av ringmerkingen forteller hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært. Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.