acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

SFO- og barnehagegrupper i vinterferien

SFO- og barnehagegrupper er velkomne til å besøke oss i vinterferien (uke 9), så lenge de bestiller i god tid. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet.

Her er litt mer generell info om vinterferieuken og SFO-grupper som er viktig å lese igjennom på forhånd:

Stavanger museum og Norsk barnemuseum er svært populære å besøke for både SFO, barnehager og ordinære besøkende i vinterferien. Vi må derfor be alle SFO- og barnehagegrupper som ønsker å besøke oss, om å bestille besøk på forhånd. Grupper som ikke er forhåndsbestilt vil risikere å ikke få anledning til å besøke museet! Bestilling gjøres pr. epost til kjetil.huseboe@museumstavanger.no, og her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Besøkstid er begrenset til max 2 timer pr. gruppe. Alle grupper må ha minst en ansvarlig voksen pr. 8 barn. Besøket er gratis.

Når dere ankommer museet vil dere bli møtt av en formidler som vil gå gjennom museumsregler med dere. Deretter bes store grupper om dele seg i små grupper på max 8 barn og en voksen. Gruppene bes fordele seg på hele museet. Eventyrborgen er spesielt populær, og i åpningstid har vi så mange andre besøkende at det er spesielt viktig at dere ikke er mer enn en 8-barns gruppe inne i eventyrborgen samtidig.

Vi anbefaler at dere tar en kikk på våre utstillinger på nettet, og planlegger besøket og rullering av gruppene på forhånd. SFO og barnehager kan bes om å gå andre steder på museet enn her.

Kommer dere før åpning (kl.11.00) er eventyrborgen selvfølgelig tilgjengelig for dere, og dere får luksusen å ha den for dere selv. Det er dessverre ikke anledning til å benytte kafeen vår til spising i vinterferieuken, men vi har god plass ute i museumshagen og i den kulturhistoriske lekeparken.

I vinterferieuka har vi åpent alle dager, også mandag, kl. 11-16. SFO- og barnehagegrupper har mulighet til å komme fra kl. 9. Grupper som kommer før åpningstid, vil ha full tilgang til eventyrborgen.

Museumsregler:

  • Vi går samlet som gruppe, og har alltid en voksen i nærheten
  • Det er ikke lov å springe
  • Det er ikke lov til å rope
  • Det er ikke lov til å ta på noe (inne på Barnemuseet kan du ta på ting)
  • Husk å rydd opp etter deg selv, når du har lekt i eventyrborgen

NB! Eventuelle arrangementer som foregår på museet i høstferien er ikke tilgjengelige for SFO og barnehager. Betalende gjester vil bli prioritert her. Kun ved få besøkende vil vi tillate at SFO og barnehager kan delta.

Vi ses i vinterferien på Stavanger museum og Norsk barnemuseum!