acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Nytt underviningstilbud for fremmedspråklige i språkopplæring

INTRO - naturhistorie

Med støtte fra Norges Museumsforbund er formidlingsnettverket i Museum Stavanger i gang med å utvikle formidlingstilbud til fremmedspråklige i språkopplæring, INTRO. Av totalt 5 tilbud under utvikling på de ulike museene i Museum Stavanger, er tilbudet fra Stavanger museum - naturhistorie førstemann ut.

I formidlingstilbudet inngår forabeid, museumsbesøk, etterarbeid og utdeling av frikort til de besøkende. Med frikortet kan en gruppe på 5stk gratis besøke alle museene i Museum Stavanger i løpet av en dag gratis. Hver besøkende i gruppa får et frikort hver.

Formidlingstilbudet finnes i tre ulike nivåer, slik at man skal kunne besøke museet uansett hvilket språknivå man har. På museene vil man snakke om ord og uttrykk man vil få bruk for i en norsk hverdag. Derfor vil man i det første tilbudet snakke om ord tilknyttet norske dyr og fugler: pels, fjær, nebb, klør, vinge, tunge, tenner; i tillegg til navn på arter, hvor de bor og hva de spiser. De lærer også om kulturuttrykk tilknyttet bjørnen: en bjørnetjeneste, "bjørnen som ble stubbrompet" og barnesanger som bjørnen sover.

Du kan lese mer om tilbudet her.