acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Norsk Zoologisk Forening

Gjenoppstår i Rogaland

Etter mange år å ikke ha et lokallag i Norsk Zoologisk Forening (NZF) i Rogaland, har det nå igjen gjenoppstått. Lokallaget har startet opp med månedlige møter på Stavanger museum, hvor de vil være i Naturlaben i museets kjeller. Her har de tilgang på utstyr som kan være med på å bestemme arter, som de vil samle inn fremover. NZF-R vil være en stor ressurs i å kartlegge faunaen i regionen, som igjen vil gagne Stavanger museum, og artskunnskapen i Norge generelt. Alle som er nysgjerrig og interessert i dyrelivet i Norge: Følg med på deres facebookgruppe og bli med!

Foreningen har som formål å:

* være bindeledd mellom zoologinteresserte i regionen

* stimulere til ulike zoologiske undersøkelser og aktiviteter

* fremme interessen for og bedre kjennskapet til dyrelivet og deres livsmiljø

* samarbeide med naturhistorisk avdeling ved Museum Stavanger (MUST)

* spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder