Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Miserabiles Personae

på Agatunet i Hordaland

Norsk Barnemuseum har i samarbeid med Landslovprosjektet ved Universitetet i Bergen, produsert en spennende utstilling som handler om nettopp Landsloven og barndom i middelalderen. Fra 12. mai til 2. september kan du se vandreutstillingen «Miserabiles Personae - de svake i samfunnet. Kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274.» på Agatunet i Ullensvang kommune i Hordaland. Utstillingen sto i St. Petri kirke fra oktober 2016 til februar 2017, og formes etter stedene den kommer til. For hvert sted utstillingen besøker legges det til historier om barndom i middelalderen med tilknytning til visningstedene. På Aga får vi blant annet bli kjent med Lagmannstua som regnes som det eldste rettslokalet i landet, og Sigurd Brynjulvsson Aga, ridder, lagmann og riksråd - og godseier på Aga. Og vi får møte barna Ragnhild og Erlend som vokste opp på Aga. Videre i utstillingen møter vi barna Kristin og Magnus som gjennom film forteller om sin hverdag med familie, skole og arbeid, sine drømmer og bekymringer.

Landsloven av 1274 er den første loven som gjelder for hele landet. I utstillingen er det kongen selv som presenterer loven gjennom et snakkende maleri. Landsloven styrker kongens makt og sikrer et mer humant rettssystem. Nå er det kongen som skal dømme ved drap og andre ugjerninger, ikke slektene, slik som i vikingtiden. Den kristne tanken om omsorg og nestekjærlighet gjennomsyrer loven, som omfattet alle, selv de fattige og elendige - miserabiles personae.

Miserabiles-Personae-Aga-mai-2018.jpg#asset:4706


Foreløpig plan for vandring:

St. Petri Kirke, Stavanger

   22. oktober 2016 – 23. februar 2017

Rosenkrantztårnet, Bergen

   15. mai 2017 – 8.april 2018

Agatunet

   12. mai – 2. september 2018

Shetland

   4. oktober – 18. november 2018

Frosta, Nord-Trøndelag

   Sommeren 2019

Gulen, Sogn

   2020/2021

Mosterhamn, Bømlo

   Sommeren 2021 eller sommeren 2023

Eidsvoll, Akershus

   2022

Gulating lagmannsrett

   Høst/vinter 2023

Håkonshallen, Bergen

   2024