acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Akropolisvisjonen

Rogaland Teater og Museum Stavanger har det siste året jobbet med å finne en fremtidig løsning for begge institusjoners behov for fornying.

I januar 2019 ble arkitektfirmaet Helen & Hard, på oppdrag av Rogaland Teater og Museum Stavanger, engasjert for å gjennomføre mulighetsstudien om Akropolisvisjonen. Det overordnede mandat var å se på mulighetene for en felles tomteutnyttelse for teatret og museet med utgangspunkt i de tidligere utarbeidede romprogram og eksterne utredninger.

Mulige alternativer
I mulighetsstudien skisseres mulige alternativer for hvordan teatret og museets arealbehov kan plasseres. Den viser at tomten kan romme et betydelig volum og samtidig gi byen nye kvaliteter. Rapporten synliggjør ulike løsninger for utnyttelse av tomten og fordeler/ulemper med de forskjellige grepene.

En volumstudie
Vurderingene er basert på grove arealantakelser og mulighetsstudiet må hovedsakelig leses som en volumstudie, som kan danne grunnlag for et videre arbeid med de spesifikke krav til funksjoner, rom og organisering av program. Teatret og museet tar derfor på dette tidspunkt ikke stilling til de ulike alternativene, men støtter Helen & Hard og Charcoal Blues vurderinger av fordeler og ulemper som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Et godt grunnlag
Styrene ved Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer mulighetsrommet som skisseres i mulighetsstudien som et godt grunnlag for å realisere et nyskapende byutviklingsprosjekt, revitalisere området og samarbeid gjennom «Akropolisvisjonen». Begge styrene har vedtatt å legge mulighetsstudien og Akropolisvisjonen til grunn for videre arbeid.


Pressekonferanse.jpg#asset:8729Administrerende direktør ved Museum Stavanger og teatersjef Glenn André Kaada presenterer Mulighetsstudien Akropolisvisjonen på Stavanger museum. Foto: Lene Berge Førland/MUST.


Les Helen & Hard mulighetsstudie og Charcoal Blues rapport!